top of page

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

2022. ÉVBEN FOLYÓSÍTOTT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FELHASZNÁLÁSA

BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2023.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2023

KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMAI ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAI - 2024. I. NEGYEDÉV

ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2023

Beszámolók

Ellenőrzések nyilvántartása

Fenntartói értékelés

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS 2023 NOVEMBER

Közbeszerzés

Közlemény az óvodai beiratkozásról

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 2024

Pedagógia szakmai ellenőrzések magállapításai

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERVEK

Személyi jövedelemadó 1%-os felhasználásából származó bevétel felhasználása

Államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodás összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

NETTÓ 5MFT-OT MEGHALADÓ SZERZŐDÉS

KÖZBESZERZÉSI TERV 2023

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámai és személyi juttatásai

bottom of page